Praskání, šum a další potíže s příjmem FM. Poradíme vám

Většina problémů s příjmem na rozsahu VKV FM je způsobena slabým signálem, nebo nějakou formou rušení. Přečtěte si naše rady. 

Vzhledem k tomu, že v pásmu VKV vysílá velké množství vysílačů, lze doporučit především přijímače s digitálním laděním (s kmitočtovou syntézou, na displeji zobrazují přijímaný kmitočet), případně i s RDS (Radio Data System, takové přijímače zobrazují i název přijímané stanice). U přijímačů s klasickým laděním (ručka na stupnici) je obtížné orientovat se v množství vysílačů.

Šum v příjmu, případně žádný příjem

Pokud je v přijímaném signálu velké množství šumu, není signál v místě příjmu pro váš přijímač dostatečně silný.

 • Podívejte se prosím na naši stránku výluk vysílačů. Vysílače procházejí v průběhu roku plánovaným servisem. Některé vysílače nemusí být ve vaší lokalitě v daný den dostupné. 
 • Pokud máte přenosný radiopřijímač s teleskopickou (prutovou) anténou, ujistěte se, že je plně vysunuta. Pro dosažení dobrého příjmu prosím vyzkoušejte různé polohy antény (svislou, šikmou, vodorovnou, anténu zkuste i různě natočit) tak, abyste dosáhli co nejlepšího signálu.
 • Vysílače s horizontální polarizací je obecně vhodné přijímat s teleskopickou anténou nasměrovanou šikmo nebo téměř vodorovně, vysílače s vertikální polarizací vyžadují anténu nasměrovanou svisle, nebo šikmo.
 • Zkuste přemístit přenosné rádio na jiné místo s možností lepšího příjmu, například do blízkosti okna, do vyššího patra budovy (pokud je to možné) nebo do jiné místnosti.
  Nalaďte na jinou frekvenci stejné stanice, pokud je ve vašem místě slyšitelná.
  Přenosné rádio umístěte dál od možných zdrojů rušení, například televizí s plazmovou obrazovkou nebo mikrovlnných trub.
  • Pokud je váš VKV FM tuner součástí hi-fi systému nebo minivěže, je nezbytně nutné připojit externí anténu. Ujistěte se proto, že jste připojili výrobcem dodanou drátovou anténu (asi 1 m dlouhý drát s konektorem), nebo externí domovní anténu. Některé minivěže mají drátovou anténu pevně připojenou k zadnímu panelu. V takovém případě se ujistěte, že jste ji plně rozvinuli. Správné nasměrování drátové antény je třeba vyzkoušet. Podívejte se i do návodu k vašemu přijímači.
  • Stereo potřebuje výrazně silnější signál než mono, pokud je v případě stereofonního příjmu v signálu hodně šumu, zkuste přepnout na mono (pokud to váš stereofonní přijímač umožňuje).

Pokud stále nedojde ke zlepšení, budete potřebovat samostatnou anténu (aby ji bylo možno připojit, musí mít Váš přijímač anténní vstup). Nejlepší řešení je vnější anténa (na balkóně, v podkroví nebo na střeše) s anténním svodem k Vašemu přijímači. Na trhu je řada vhodných antén, například typu Yagi. Instalaci antény a svodu by měla vždy provádět specializovaná firma, která Vám též pomůže s volbou vhodného typu antény.

Zkreslení sykavek

Zkreslení sykavek je zpravidla způsobeno odrazy při šířením signálu od vysílače k přijímači. Přijímač přijímá jednak přímý signál od vysílače, jednak odrazy od kopců a budov. To může vyvolat slyšitelné zkreslení sykavek, nebo zkreslení stereofonního příjmu.

 • Pokud používáte přenosný radiopřijímač, zkuste změnit jeho polohu v místnosti, resp. polohu teleskopické antény.
 • Nalaďte na jinou frekvenci stejné stanice, pokud je ve Vašem místě slyšitelná.
 • Ideální je směrová anténa na střeše s rotátorem, umožní nastavit optimálně směr příjmu a tím potlačit odražené signály.

Pískání a nepravidelný silný šum

Tyto nepříjemné zvuky mohou být způsobeny jinou stanicí na blízkém kmitočtu. Může to způsobovat tzv. troposférická interference, rušení od geograficky vzdálených stanic. Jejich signál se může za určitých atmosférických podmínek šířit dál, než je obvyklé. Tím mohou vyvolat rušení, které odezní po změně počasí. Může se však jednat i o rušení z místního zdroje, například plazmové televize. V takovém případě zpravidla pomůže přemístění přijímače.

Silné zkreslení, příjem jedné stanice ve velké části ladící stupnice

V některých případech může být příjem rušen blízkým vysílačem. Takový vysílač může za určitých podmínek zahltit vstupní obvody přijímače a znemožnit příjem ostatních stanic. Situace se projevuje zpravidla tím, že signál silného rušícího vysílače je slyšet v širším rozsahu přijímaných kmitočtů („přes půl ladící stupnice“). Zkuste prosím následující:

 • Pokud máte přenosné rádio, částečně zasuňte teleskopickou anténu. Tím se omezí zahlcení vstupních obvodů vašeho přijímače a ostatní stanice se stanou slyšitelnými. Zkuste změnit polohu přijímače v místnosti.
 • Pokud máte hi-fi systém nebo minivěž s externí anténou, můžete připojit externí útlumový člen nazývaný atenuátor (situaci je vhodné konzultovat s firmou, specializovanou na antény).

Praskání a lupání

Praskání a lupání bývá způsobeno rušením od jiného domácího spotřebiče. Může to být lednička, termostat topení nebo jiný spotřebič. Zkuste rádio vzdálit od podobných spotřebičů, případně spotřebiče vypnout, abyste lokalizovali zdroj rušení. Podobné rušení může způsobit i špatné (volné) připojení sítového kabelu do zásuvky, nebo porucha elektroinstalace v domě.

Příjem v autě

V případě poslechu na cestách po celé republice je nutné, aby autorádio přalaďovalo postupně na kmitočty vhodných vysílačů. Většina autorádií je vybavena systémem RDS (Radio Data System), který to automaticky zajišťuje. Na některých typech autorádií je proto nutné aktivovat funkci AF (Alternativní Frekvence). Další důležitou funkcí RDS je dopravní zpravodajství. Pro jeho příjem je potřeba na autorádiu aktivovat funkci TA (Traffic Anouncement).

V případě, že je signál v autě nekvalitní s množstvím šumu a prskání, může to znamenat, že anténa autorádia je poškozená, nebo že zapalování auta vytváří nadměrné rušení. V takovém případě nechte autorádio a autoanténu zkontrolovat v odborném servisu. Je vhodné zkontrolovat i odrušení zapalování zážehových motorů.