Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Vyplněním vaší e-mailové adresy a potvrzením k přihlášení souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy, která může být osobním údajem (není jím vždy, podmínkou je, aby vás tato adresa jedinečným způsobem identifikovala) a se zasíláním obchodních sdělení ve formě newsletteru na vaši e-mailovou adresu. Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Správcem osobních údajů bude Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č.484/1991 Sb. (dále jen „správce“). Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat v seznamu e-mailových adres u zpracovatele Ecomail.cz, s.r.o., IČO: 02762943, Na Mlejnku 18, Praha 4, 147 00, www.ecomail.cz, který má se správcem uzavřenu zpracovatelskou smlouvu. K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Českého rozhlasu provádějící rozesílání informačních zpráv. Účelem zpracování je vaše informování o novinkách a službách Českého rozhlasu po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu deseti (10) let. Poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na webu www.rozhlas.cz. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.