Užitečné rady, jak poslouchat vysílání v DAB+

Jak poslouchat vysílání Českého rozhlasu v digitální podobě? Pokud chcete doma nebo v autě poslouchat rádio v DAB+, bude se vám hodit náš návod. 

Většina problémů s příjmem digitálního rozhlasu v systému DAB+ je způsobena slabým signálem nebo nějakou formou rušení. 

Vysílání DAB+ probíhá v bývalém III. TV pásmu (pásmo 174.928 až 239.200 MHz). V systému DAB+ se ovšem zpravidla neudává kmitočet vysílače, ale tzv. kanál. Například kanál 12C, na kterém vysílá Český rozhlas v Čechách, má kmitočet 227.360 MHz, kanál 12D na kterém vysíláme na Moravě a ve Slezsku pak 229.072 MHz. Stejně tak i přijímače zpravidla při ladění neindikují kmitočet, ale kanál. V systému DAB+ vysílá vždy několik stanic (typicky 8 až 20 dle nastavení datových toků) v tzv. multiplexu na určitém kanálu.

Potíže při příjmu DAB+ vysílání

Ochranné a korekční kódování v systému DAB+ je navrženo tak, že do určité úrovně signálu přijímač hraje bez jakýchkoli slyšitelných problémů, při poklesu signálu pod tuto úroveň náhle zmlkne. Totéž platí i pro rušení. Příjem je čistý, ale když rušení přesáhne kritickou úroveň, příjem se náhle přeruší. Posluchač tak není žádným způsobem zvukově „varován“, že se kvalita signálu blíží pod úroveň, kdy nebude příjem možný vůbec. Některé přijímače jsou vybaveny indikátorem síly signálu, ten bývá dostupný v menu přijímače. Podle jeho údaje pak lze posoudit, jaká je skutečná síla signálu. U většiny přijímačů je též možné provést ruční nastavení kanálu, na kterém má přijímač hledat stanice. V případě Českého rozhlasu je to kanál 12 C v Čechách a 12 D na Moravě a ve Slezsku.

III. TV pásmo systému DAB+ používá kmitočty v oblasti 200 MHz, tedy asi dvakrát vyšší než klasické pásmo VKV FM, kde se jedná o kmitočty v oblasti 100 MHz. Šíření vyšších kmitočtů ve III. TV pásmu je více ovlivněno terénními nerovnostmi a stíny budov a kopců ve srovnání s nižšími kmitočty v pásmu VKV FM. Na druhou stranu digitální charakter signálu a použitá modulace činí přijímaný signál odolnější proti vícecestnému šíření, odrazům i rušení. Obecně je systém DAB+ podstatně odolnější proti rušení, než analogové vysílání VKV FM, potřebuje však hustší síť vysílačů.

Co dělat, když nemůžete rádio v DAB+ naladit

Pokud není signál v místě příjmu pro váš přijímač dostatečně silný, přijímač není schopen naladit žádný DAB+ multiplex.

Pokud máte přenosný radiopřijímač s teleskopickou (prutovou) anténou, ujistěte se, že je plně vysunuta. Pro dosažení dobrého příjmu prosím vyzkoušejte různé polohy antény (svislou, šikmou, vodorovnou, anténu zkuste i různě natočit) tak, abyste dosáhli co nejlepšího signálu.

Vysílače s horizontální polarizací je obecně vhodné přijímat s teleskopickou anténou nasměrovanou šikmo nebo téměř vodorovně, vysílače s vertikální polarizací vyžadují anténu nasměrovanou svisle, nebo šikmo.

Čtěte také

Zkuste přemístit přenosné rádio na jiné místo s možností lepšího příjmu, například do blízkosti okna, do vyššího patra budovy (pokud je to možné) nebo do jiné místnosti.

Přenosné rádio umístěte dál od možných zdrojů rušení, například televizí s plazmovou obrazovkou (v menší míře platí i pro TV s LCD a LED panelem) nebo mikrovlnných trub.

Pokud váš DAB+ přijímač umožňuje připojení externí antény (tuto možnost mají spíše přijímače střední a vyšší cenové kategorie), je vhodné nainstalovat vnější anténu (na balkóně, v podkroví nebo na střeše) s koaxiálním anténním svodem k Vašemu přijímači. Na trhu je řada vhodných antén, například typu Yagi. Instalaci antény a svodu by měla vždy provádět specializovaná firma, která Vám též pomůže s volbou vhodného typu antény. DAB+ lze tímto způsobem přijímat v podstatně větší vzdálenosti od vysílače, ve srovnání s použitím teleskopické antény přijímače.

Příjem DAB+ v automobilu

Ideální je, pokud má auto z výroby zabudovaný DAB+ přijímač. U řady značek lze při koupi objednat DAB+ příjem, což doporučujeme. U některých moderních aut je DAB+ tuner zabudovaný v autorádiu vždy, pouze je jej potřeba aktivovat. To lze provést za poplatek v autorizovaném servisu.

V případě, že používáte auto s autorádiem VKV FM bez možnosti DAB+ příjmu, je možné dokoupit DAB+ adaptér. K němu se zpravidla připojí dodatečná anténa, nalepená na čelní sklo. Signál z adaptéru se zavede do linkového vstupu autorádia, některé adaptéry mají i FM modulátor a jsou tedy schopny vysílat signál bezdrátově do autorádia. Existují i adaptéry do USB vstupu autorádia, místo přehrávání mp3 souborů pak posloucháme DAB+ vysílání. Nabídka na trhu je široká a rychle se mění, doporučujeme kontaktovat odborný servis.

Pokrytí při příjmu na z výroby zabudované autorádio je zpravidla citelně větší než v případě příjmu v budově na teleskopickou anténu. DAB+ adaptéry s anténou na skle jsou zpravidla méně citlivé.Při ztrátě DAB+ signálu se autorádio přeladí na stejný program v pásmu VKV FM, pokud existuje. Většina autorádií má v menu nastavení, ve kterém se dá tato možnost upřesnit (například nikdy nepřepínat na VKV FM).