Večeře bez masa, místo auta skútr. Co změní Jan Pokorný, aby žil udržitelněji?

Jak Jan Pokorný přistupuje k plýtvání jídlem a jezení masa?