Tipy, jak naladit Český rozhlas na vlnách AM

Vysílače s amplitudovou modulací (AM) pracují v České republice v pásmech středních (SV, anglicky MW) a dlouhých (DV, anglicky LW) vln. Na středních vlnách vysílají stanice Dvojka a Český rozhlas Plus, na dlouhých vlnách Radiožurnál.

Pozor! 31. prosince 2021 se vypnou vysílače Českého rozhlasu na středních a dlouhých vlnách, tedy v rozsazích, které se označují zkratkou AM. Přečtěte si, jak jednoduše přeladit na nové typy vysílání na webu vypinaniam.cz

Většina problémů s příjmem v rozsahu středních a dlouhých vln je způsobena rušením nebo slabým signálem. Výhodou vysílání na středních a dlouhých vlnách ve srovnání s vysíláním v rozsahu VKV je šíření elektromagnetických vln na velkou vzdálenost a možnost využití starších přijímačů. Nevýhodou je především zvuková kvalita vysílání. V Evropě je pásmo zvukového signálu omezeno na 4,5 kHz. Taková šířka pásma stačí na srozumitelný přenos řeči, v případě vysílání hudby se jedná o omezení. Zvukový signál je monofonní. Subjektivně je poslech takového signálu příjemnější z přenosného přijímače, než z minivěže nebo hi-fi systému s tunerem. Na systému s kvalitními reproduktory více vynikne omezení kmitočtového rozsahu zvukového signálu. Příjem je citlivý na rušení od různých zdrojů, jak umělých tak přírodních.

Příjem ve dne a v noci

Příjem signálu v pásmech SV a DV je silně ovlivněn denními změnami v ionosféře. Ty souvisejí s ionizací jejích vrstev, ve dne omezuje dosah vysílačů (šíří se pouze přízemní vlna). Proto je ve dne příjem místních SV vysílačů zpravidla čistý. V noci se situace změní, signály místních vysílačů interferují se signály vzdálených zahraničních. Příjem v noci je zpravidla více či méně rušen hvizdy a interferencemi. Projevuje se to především v místech, kde je signál místního vysílače relativně slabý. Přesným naladěním lze vliv těchto interferencí snížit. Za určitých podmínek lze poslouchat vysílání z našeho území i stovky kilometrů za hranicemi.

Vrčení, lupání a jiné rušení

Signály s amplitudovou modulací jsou náchylné k rušení. Pokud se příjem ztrácí v šumu nebo rušení, zkuste prosím:

  • Přemístit přijímač dále od úsporných zdrojů světla (alespoň 1 m od nejbližší úsporné žárovky) a především od zapnutých plazmových televizorů. Řízené výboje v plazmové obrazovce jsou zdrojem silného rušení v pásmech SV a DV. Přijímač by měl být od plazmové televize vzdálen alespoň 5 metrů (týká se i televize souseda za zdí). LCD a LED televizory způsobují slabší rušení, přijímač by od nich měl být minimálně 2 metry. Totéž platí o vzdálenosti od zapnutých notebooků, počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Špatně odrušené přístroje jako elektrické vrtačky, fény na vlasy, termostaty a klimatizace také mohou způsobovat silné rušení.
  • Blížící se bouřky vyvolávají rušení zpravidla již mnoho desítek minut před tím, než přijdou.
  • Přenosné přijímače s rozsahy SV a DV jsou zpravidla vybaveny zabudovanou feritovou anténou. Taková anténa je silně směrová v oblasti minima příjmu. Pro dosažení dobrého příjmu je potřeba otáčet přijímačem podle svislé osy a nalézt optimální polohu.
  • Minivěže a tunery vyžadují pro příjem v rozsahu SV zpravidla připojení rámové antény, dodané spolu s přístrojem. Jedná se o plastový rámeček s několika závity vodiče, který se k minivěži připojí pomocí dvou svorek na zadním panelu. Bez připojení této antény není příjem možný ani v těsné blízkosti vysílače. Po připojení otáčíme rámovou anténou, abychom našli optimální polohu.
  • Pokud je příjem slabý, je možno použít externí anténu, případně uzemnění. Anténa (drát ve výšce asi 2-5 m nad zemí a o délce asi 10 m) by měla být realizována specializovanou firmou, především z důvodu nebezpečí indukce atmosférické elektřiny a blesků. Uzemnění lze připojit na vodovod nebo topení (neplatí pro plastové rozvody), nebo na speciální zemnící kolík. I zde lze doporučit konzultaci se specializovanou firmou. Aby bylo možné anténu a uzemnění připojit, musí mít přijímač odpovídající anténní a zemní vstup.

Příjem v autě

Současná autorádia jsou zpravidla vybavena rozsahem VKV a SV, některá i rozsahem DV. Autorádio je potřeba naladit na požadovaný kmitočet dle oblasti, ve které se pohybujeme. Automatické přelaďování na SV neprobíhá. Příjem silných vysílačů je v autě zpravidla stabilní po mnoho desítek nebo i stovek kilometrů, bez ohledu na profil terénu. Pokud je příjem v autě rušen bzučením nebo lupáním, jedná se zpravidla o špatnou anténu nebo o špatné odstínění řídící jednotky motoru, případně zapalování. V takovém případě je potřeba kontrola v odborném servisu.